Real Estate Madrid
+ 34 917 245 525

Informatie en toestemming persoongegevens bescherming in Spanje

Om te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016, de Spaanse wetgeving inzake persoonsgegevens bescherming 15/1999 (LOPD) en het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, als het opvolgen van de aanbevelingen van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming,


bevestigt Quilantro Space S.L. ('Quilantro') met CIF nummer B-85634954 als volgt:

de opgevraagde en verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een privé-bestand dat uitsluitend valt onder de verantwoordelijkheid van Quilantro.

Quilantro behandelt de verstrekte informatie uitsluitend met het doel om huisvesting te vinden, een NIE te organiseren, onroerend goed te kopen en te beheren, facturen te verzenden en verder voor het volgen van de noodzakelijke (wettelijke) procedures met betrekking tot het onroerend goed of de klant.

Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening naar tevredenheid te kunnen leveren, worden gevraagd. In dit opzicht kan het nodig zijn om contactgegevens van derden te verzamelen.

Quilantro garandeert dat de verzamelde gegevens vertrouwelijk worden behandeld en voldoen aan de wettelijk vastgestelde beveiligingsmaatregelen. In geen geval zullen gegevens worden overgedragen of behandeld door derden - fysiek of wettelijk - zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve wanneer dit essentieel is voor de correcte uitvoering van de diensten of in geval van een wettelijke verplichting.

Zodra de relatie tussen Quilantro en jou is beëindigd, worden de gegevens gearchiveerd en bewaard voor een periode van 7 jaar.

Mocht je het niet eens zijn, dan kun je bezwaar maken of je recht om iets te wijzigen, rectificeren of annuleren uit te oefenen door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen naar Quilantro Space S.L., met adres: Calle Manzanares 4, 28005 Madrid, Spanje. Het verzoek moet de volgende informatie bevatten: voor- en achternaam, adres, kopie van het identiteitsbewijs of paspoort en de specifieke verzoek.


Missie & waarden

Waarden

Juridisch

Proclaimer

Cookies-hoe & waarom

Bescherming persoonsgegevens

Social media

Property Management

Verhuren - managen - verkopen

Tips

*binnenkort nieuwe content*

Contactgegevens

Quilantro
Calle Hermosilla 48 1º dcha
28001 Madrid

+34 910 483 215
Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 uur

CIF: B-85634954

© 2022 - Quilantro