Real Estate Madrid
+ 34 917 245 525

De waarden barometer van Quilantro

barometer values

Waarom deze waarden barometer?

In veel bedrijven zijn regels dominant. De regels volgen is het credo. Hierdoor hebben bedrijven vaak complexe beleidshandboeken. Deze regels zeggen alleen niets over de waarden en normen binnen een bedrijf. Die zijn vaak niet schriftelijk vastgelegd. In plaats van de regels aanscherpen, is een betere aanpak kristalhelder zijn over de waarden binnen een bedrijf en hoe deze te vertalen in gedrag. 'Integriteit heeft geen regels nodig', aldus Albert Camus.


Wat is Quilantro's missie?

mission statement

Quilantro bedient haar klanten, leveranciers en medewerkers met hoge standaarden, continue opvolging, integriteit en transparantie. Vertrouwen is waar Quilantro voor staat. En dit is met name van belang in de onroerend goed wereld, waar omzet de grootste drijvende kracht is voor velen.


Enkele waarden


1. Integriteit
2. Zorg
3. Eerlijkheid betrachten

 • Right-wrong

  Integriteit betekent eerlijkheid - de waarheid vertellen en de juiste indruk achterlaten. Een persoon is integer als er geen kloof is tussen intentie en gedrag. Dit soort authenticiteit heet congruentie. Iemand is congruent, als deze handelt in harmonie met zijn of haar diepste waarden en denkbeelden. En doen wat je zegt.

 • Care

  Het draait allemaal om de zorg voor mensen, klanten, leveranciers, laten zien dat je om hen geeft. Actief op zoek naar oplossingen waar alle betrokkenen baat bij hebben.

 • Talk straight

  De waarheid vertellen en de juiste indruk achterlaten. Dit betekent ook: geen informatie achterhouden, gedachten of gevoelens of acties van anderen manipuleren, een valse indruk achterlaten, terwijl je misschien 'technisch' wel de waarheid spreekt. En wanneer je verstrikt raakt in een wirwar van onwaarheden, de moed hebben om hiermee te stoppen. Tact gebruiken tijdens gesprekken. Snel ter zake komen. Een lange inleiding vermijden. Want minder is meer. En dingen noemen zoals ze zijn.4. Respect tonen
5. Transparantie
6. Fouten corrigeren

 • Respect

  Behandel anderen zoals je ook zelf behandeld wilt worden. Vermijd respectloosheid.

 • create transparency

  Zaken doen op open wijze, zonder verborgen agenda.

 • correct mistakes

  Het betekent ook dat als er een fout wordt gemaakt, deze moet worden gecorrigeerd. Daarnaast, excuses aanbieden en een extra stap zetten als de situatie erom vraagt. Dus geen fouten verdoezelen. En wanneer een fout zich voordoet, deze te erkennen, verontschuldigingen aan te bieden en doorgaan.7. Loyaliteit tonen
8. Resultaten leveren
9. Verbeteren

 • loyalty

  Het is belangrijk om anderen de credits te geven die ze verdienen, hen te erkennen voor hun aandeel in het bereiken van resultaten. En daardoor vertrouwen te creëren. En niet alleen erkenning te geven voor wat men doet , maar ook voor wie ze zijn. Over anderen spreken alsof ze aanwezig zijn.

 • deliver results

  Hoe kan je snel vertrouwen winnen bij het opbouwen van een relatie met een nieuwe klant? Resultaten leveren. Waarde toevoegen, bijdragen, presteren. Dus, behalve op de activiteiten zelf, ligt de focus ook op het leveren van resultaten. En het vermijden van onafgemaakte projecten.

 • Getting better

  Beter worden in wat je doet is gebaseerd op het principe van continue verbetering, Kaizen is hoe de Japanners het noemen. Het bouwt enorm vertrouwen op. Twee strategieën: 1. Zoek feedback en 2. leer van fouten.10. De realiteit onder ogen zien
11. Duidelijkheid scheppen over verwachtingen
12. Verantwoordelijkheid nemen

 • Confront reality

  De realiteit onder ogen zien, stimuleert interactie en snellere prestaties. Het is beter om problemen onder ogen te zien voordat ze groter worden. Niet bang zijn om slecht nieuws te brengen.

 • Clarify expectations

  Zoveel mogelijk een gedeelde visie creëren en overeenstemming bereiken over wat vooraf moet worden gedaan. En verwachtingen niet onbesproken laten. Doen we dit wel, dan zorgt dat ervoor dat mensen gaan gissen, zich gaan afvragen of veronderstellingen hebben over wat de verwachtingen zouden kunnen zijn. En vervolgens, wanneer resultaten worden geleverd maar niet worden gewaardeerd, wekt dat teleurstelling.

 • accountability

  Dit houdt twee dingen in: 1. Verantwoordelijkheid nemen. 2. Anderen verantwoordelijk houden. Dit geldt verantwoorelijkheid voor resultaten, goed of slecht. Duidelijk zijn over hoe te communiceren, hoe het met de ander gaat. Belangrijk om verantwoordelijkheid niet te vermijden of te verwaarlozen. Niet de schuld geven aan anderen of met de vinger wijzen als er iets misgaat.13. Eerst luisteren
14. Verplichtingen nakomen

 • Listening first

  Proberen zoveel mogelijk te vermijden om als eerste te spreken en als laatste te luisteren. Uit den boze is doen alsof je luistert, oftewel luistertijd doorbrengen met nadenken over een antwoord en gewoon wachten tot het spreekmoment er is. Of luisteren zonder begrip. Als je eerst luistert, kun je namelijk veel betere beslissingen nemen en geef je de ander lucht.

 • keeping commitments

  Het is belangrijk dat iets toezeggen betekent het ook daadwerkelijk doen. Dus alleen een belofte doen, als we van plan zijn deze ook nakomen. En communiceren wanneer iets niet mogelijk is. Consequent zijn in het aangaan en nakomen van verplichtingen tegenover onszelf en tegenover anderen. Dus doen wat je zegt en zeggen en doen wat we ook daadwerkelijk denken en voelen.

Niemand is perfect, maar dit is waar we naar streven en voor staan.


Bron: Stephen M.R. Covey - The speed of trust

Vragen, opmerkingen, feedback?

neem contact op

Missie & waarden

Waarden

Juridisch

Proclaimer

Cookies-hoe & waarom

Bescherming persoonsgegevens

Social media

Property Management

Verhuren - managen - verkopen

Tips

*binnenkort nieuwe content*

Contactgegevens

Quilantro
Calle Hermosilla 48 1º dcha
28001 Madrid

+34 910 483 215
Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 uur

CIF: B-85634954

© 2022 - Quilantro

Real Estate Madrid
+ 34 910 483 215